Leveringsvoorwaarden en privacy wetgeving

Leveringsvoorwaarden en Privacy

April 24, 2019

Helaas is dit nodig…

OK, hier komen de leveringsvoorwaarden:

Annuleren

Als u een afspraak boekt op de website dan kunt u die kostenloos annuleren tot 2 uur VOOR de afspraak (4 uur bij kleurbehandeling). Annuleren kan alleen via de link in de bevestiging en herinneringsmail. Verschuiven na de laatste 2 uur of no shows krijgen een rekening voor het volle bedrag van de geboekte behandeling. Bij bestellingen van producten kan er een aanbetaling gevraagd worden.

Cancellation is free up to 2 hours before start of booked haircut, or 4 hours before start of booked colour treatment. Use the link in the email. Late cancellations and no-shows will be charged full price of treatment booked.

U krijgt sms’en en emails betreffende uw afspraak

NO CASH, PIN & Creditcards ONLY


Producten retourneren

Nonsealed-producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Cuts and Curls kan zelf geen producten sealen: alleen bepaalde merken hebben een sealed verpakking.

Sealed producten kunnen met aankoopbon tot 2 weken na aankoop worden geruild .

Als u Account heeft staat de aankoop in uw account en is de bon niet nodig.

Zonder account print en neem mee tijdens ruil of forward u de rekening voordat u komt ruilen.


Waardebonnen

Waardebonnen met sponsoring hebben een vervaldatum die op de bon staat.


Privacy

Cuts and Curls Hairstyling, gevestigd aan Korte Leidsedwarsstraat 74 Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke

www.cutsandcurls.nl

Korte Leidsedwarsstraat 74 huis (rechts), Amsterdam
020 6246881
KvK Amsterdam: 33277148
BTW-nummer op aanvraag beschikbaar

Anko erkende salon

Persoonsgegevens

Cuts and Curls Hairstyling verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht (indien gewenst kunt u dit op elk moment veranderen naar de keuze die bij u past)
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze diensten en onze website zijn ook niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en we raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via richard@cutsandcurls.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Cuts and Curls hairstyling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Verzenden van nieuwsbrief met informatie over openingstijden en vakanties
- Contact opnemen via telefoon of mail indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Aanmaken van een persoonlijke account voor het maken van afspraken (je kunt ook boeken zonder account)
- Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (dit betekent bijvoorbeeld dat je aankoopgeschiedenis niet op jouw verzoek gewist kan worden).


Geautomatiseerde besluitvorming

Cuts and Curls neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Uw telefoonnummer wordt niet opgeslagen op de telefoon van de kapper, dus als u belt of terug sms-t zet er even bij wie u bent BVD

Bewaartermijnen

Cuts and Curls bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als u een jaar niet in de salon bent geweest , verwijderen wij uw clientdossier. U kunt op elk moment weer een nieuw account aanmaken. De aankoopgeschiedenis blijft wel bewaard in verband met de wettelijke verplichting in de belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cuts and Curls verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw mailadres wordt dus NIET gedeeld met andere organisaties, zoals marketingbedrijven. Uw mailadres staat wel in het databestand van ‘onlineafspraken’ – de leverancier van dat systeem is ISO gecertificeerd.

Cookies en dergelijke

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cuts and Curls gebruikt  technische en functionele cookies. Analytische cookies worden alleen gebruikt als die geen inbreuk maken op je privacy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Je kunt ook alle informatie die in cookies is opgeslagen verwijderen via je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op overdracht van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen.

Als je inlogt op www.onlineafspraken.nl kun je zelf je account bewerken en instellingen wijzigen met betrekking tot mailings en sms. In elke mail zit een link.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of recht op gegevensoverdracht of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar richard@cutsandcurls.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cuts and Curls hairstyling zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Meestal lukt dit binnen een werkdag, behalve in de vakanties.

Klacht

Cuts and Curls hairstyling wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cuts and Curls hairstyling neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via richard@cutsandcurls.nl.

Richard Bolk